Bestuurdersaansprakelijkheid, een risico apart

Als bestuurder, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een bestuursfout. Wat deze claim bijzonder maakt, is dat deze niet de rechtspersoon treft, maar uw privévermogen. Bovendien bent u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk voor het bestuurlijke handelen of nalaten van uw medebestuurders. De schadelijdende partij bepaalt namelijk welke bestuurder(s) zij aanspreekt. Mogelijke claimanten zijn: aandeelhouders, zakelijke relaties, de fiscus, sociale instanties, de curator en crediteuren.


Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen

In het verleden was de verzekering van bestuurders vaak voorbehouden aan de top van beursgenoteerde ondernemingen. Tegenwoordig is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook noodzakelijk voor bestuurders in het MKB-segment en voor (vrijwillige) posities bij stichtingen of verenigingen. Koekenberg Van Vuuren weet hoe u uw bestuurdersaansprakelijkheidsrisico goed kunt afdekken en deelt die expertise graag met u. Ook als het gaat om schadebegeleiding. Zo krijgt u de zekerheid dat uw privévermogen daadwerkelijk goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking