Er zijn veel redenen voor detacherings-bureaus om de beroepsaansprakelijkheids-verzekering goed op orde te hebben.

Medewerkers die bij u in dienst zijn, werken tegen een vergoeding tijdelijk bij andere organisaties. Door te detacheren kunt u perfect voorzien in de behoefte aan tijdelijke extra capaciteit bij uw opdrachtgevers. U staat hiermee echter wel bloot aan flinke risico’s. Deze brengen wij graag voor u in kaart.

Neem uw aansprakelijkheidsrisico’s. Die zijn aanzienlijk, ook wanneer uw medewerker volledig onder toezicht van uw opdrachtgever werkt. Uw aansprakelijkheidsrisico geldt zowel voor de schade die door uw medewerkers wordt veroorzaakt, als voor de schade die zij zelf lijden. De mate waarin u uw aansprakelijkheid naar uw opdrachtgever kunt verleggen, komt steeds verder onder druk te staan!

Detacheert u daarnaast ook ZZP-ers of andere derden, dan krijgt u ook te maken met de zogenaamde hulppersonenaansprakelijkheid. Het is daarom van belang dat u over een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt.

Koekenberg Van Vuuren beschermt u graag tegen alle risico’s waarmee uw detacheringsbureau te maken krijgt. Wij geven u een optimale bescherming tegen aansprakelijkheid en bieden u de zekerheid van continuïteit zonder zorgen over grote en onverwachte risico’s.

Andere risico's voor Detacheringsbureaus

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het wordt vaak vergeten, maar voor detacheringsbureaus is de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en de schade die u toebrengt aan zaken van anderen.

Koekenberg Van Vuuren is gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als detacheerder samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw organisatie optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.

Cyberrisico

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als detacheerder leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben.

Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van kracht.

De AVG zorgt onder meer voor:
 • een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;
 • meer verantwoordelijkheden voor u als accountantsorganisatie;
 • stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.

Een datalek, en dan?

Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct:
 • het datalek identificeren en dichten;
 • vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt;
 • systemen herstellen en gegevens reconstrueren;
 • de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Vervolgens kunt u te maken krijgen met:
 • een onderzoek door de AP;
 • boetes;
 • inkomstenderving;
 • afpersing;
 • aansprakelijkheidsclaims
De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. De verzekering is dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Koekenberg Van Vuuren heeft alle specifieke expertise op het gebied van cyberrisicoverzekeringen in huis en deelt die graag met u!

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Koekenberg Van Vuuren kent alle in- en outs- van uw aansprakelijkheid als bestuurder en weet hoe u zich optimaal kunt beschermen!

Hulp nodig?

Wij schuiven geen verzekeringen. Wij werken precies op maat. U mag dus rekenen op een zeer persoonlijke aanpak en to-the-point advies.

contact offerte