Er zijn veel redenen voor Fusie- en overname
adviseurs
om de beroepsaansprakelijkheids verzekering goed op orde te hebben.

Als adviseur in fusies en overnames bent u gespecialiseerd in de aankoop- en verkoop-begeleiding van ondernemingen. Voor uw opdrachtgevers verricht u de diligence onderzoeken en waardebepalingen. Daarnaast speelt u ook vaak een rol bij overnamefinancieringen.

In uw functie draagt u een grote verantwoordelijkheid en u doet er dus alles aan om fusie- of overnametrajecten 100% zorgvuldig te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat een koper of verkoper zich na de afronding van een transactie door u benadeeld voelt. Het is onze ervaring dat zelfs kleine fouten in een fusie- of overnametraject tot grote financiële schade kunnen leiden!

Koekenberg Van Vuuren is volledig gespecialiseerd in alle beroepsaansprakelijkheidsrisico’s
die met uw complexe beroep samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u zich optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen!

Andere risico's voor Fusie- en overname adviseurs

Bedrijfsaansprakelijkheid

Het wordt vaak vergeten, maar voor fusie- en overnameadviseurs is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en de schade die u toebrengt aan zaken van anderen.

Koekenberg Van Vuuren is gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als fusie- en overnameadviseur samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw organisatie optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.

Cyberrisico

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als fusie en overnameadviseur leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben.

Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van kracht.

De AVG zorgt onder meer voor:
 • een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;
 • meer verantwoordelijkheden voor u als Fusie- en overnameadviseur;
 • stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.

Een datalek, en dan?

Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct:
 • het datalek identificeren en dichten;
 • vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt;
 • systemen herstellen en gegevens reconstrueren;
 • de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Vervolgens kunt u te maken krijgen met:
 • een onderzoek door de AP;
 • boetes;
 • inkomstenderving;
 • afpersing;
 • aansprakelijkheidsclaims
De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. De verzekering is dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Koekenberg Van Vuuren heeft alle specifieke expertise op het gebied van cyberrisicoverzekeringen in huis en deelt die graag met u!

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u naast fusie- en overnameadviseur ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Koekenberg Van Vuuren kent alle in- en outs- van uw aansprakelijkheid als bestuurder en weet hoe u zich optimaal kunt beschermen!
 

Hulp nodig?

Wij schuiven geen verzekeringen. Wij werken precies op maat. U mag dus rekenen op een zeer persoonlijke aanpak en to-the-point advies.

contact offerte