Er zijn veel redenen voor notarissen om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben.

En onder omstandigheden ook tegenover derden. Tegelijkertijd bent u ondernemer. Alle reden om uw aansprakelijkheid goed te regelen.

Als notaris krijgt u te maken met een steeds grotere zorgplicht. Bijvoorbeeld als het gaat om de achtergrond van transacties en de door de tuchtrechter afgedwongen waarschuwings- en informatieplicht hieromtrent. Wij zien een duidelijke toename van het aantal fouten bij de overdracht van registergoederen in het ondernemingsrecht en in het familierecht. Vooral in de laatste praktijk lopen de emoties vaak hoog op. En helaas ook het aantal claims tegen de notaris. Hoe goed u als notaris ook bent, een peperdure vergissing is zo gemaakt. Wij kunnen u beschermen.

Het beschermen van alles dat u als notaris heeft opgebouwd vraagt om een volledige dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast verplicht de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie u om ook uw protocolvoorgangers te verzekeren en gelden er minimaal te verzekeren bedragen (Verordening beroeps- en gedragsregels 2011). 

Koekenberg Van Vuuren kan u beschermen tegen uw beroepsrisico’s. Naast de verplichte verzekering tot EUR 1.000.000 leveren wij u ook exclusieve excedent-oplossingen boven EUR 25.000.000. U vergroot daarmee uw concurrentiekracht en hebt de zekerheid dat u en uw onderneming beiden goed verzekerd zijn.

Andere risico's voor notarissen

Bedrijfsaansprakelijkheid

Vaak vergeten, maar voor notarissen net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheids-verzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt. 

Koekenberg Van Vuuren is volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als notariskantoor samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.

Cyberrisico

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als notariskantoor leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf deze datum is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van kracht.

De AVG zorgt onder meer voor:
 • een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;
 • meer verantwoordelijkheden voor u als notariskantoor;
 • stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.

Een datalek, en dan?

Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct:
 • het datalek identificeren en dichten;
 • vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt;
 • systemen herstellen en gegevens reconstrueren;
 • de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Vervolgens kunt u te maken krijgen met:
 • een onderzoek door de AP;
 • boetes;
 • inkomstenderving;
 • afpersing;
 • aansprakelijkheidsclaims
De impact hiervan op uw onderneming is groot! Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot zeer hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. De verzekering is dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Koekenberg Van Vuuren heeft alle specifieke expertise op het gebied van cyberrisicoverzekeringen in huis en deelt die graag met u!

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u naast notaris ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Koekenberg Van Vuuren kent alle in- en outs- van uw aansprakelijkheid als bestuurder en weet hoe u zich optimaal kunt beschermen!

Hulp nodig?

Wij schuiven geen verzekeringen. Wij werken precies op maat. U mag dus rekenen op een zeer persoonlijke aanpak en to-the-point advies.

contact offerte