Er zijn veel redenen voor zelfstandigen om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben.

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de snelle toename van aansprakelijkstellingen en juridische procedures hebben u als zelfstandige steeds kwetsbaarder gemaakt bij het uitoefenen van uw beroep of zakelijke activiteit.

Welke diensten u ook verleent, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Koekenberg Van Vuuren biedt u een volledige dekking en beschermt u tegen aansprakelijkheidsclaims en hoge juridische kosten. Bovendien wordt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door opdrachtgevers steeds vaker als een kwaliteitskenmerk gezien of stelt de opdrachtgever het hebben van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering als vereiste. Het kan u daarom bij het verkrijgen van een opdracht een belangrijk voordeel ten opzichte van uw concurrenten opleveren!

In samenwerking met de belangrijkste partijen in de markt heeft Koekenberg Van Vuuren speciaal voor u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld die snel en eenvoudig af te sluiten is.

De belangrijkste voordelen voor u als zelfstandige op een rij:
  • uitgebreide en ruime omschrijving van de verzekerde activiteiten;
  • geen verplichting om leveringsvoorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen te hanteren;
  • zeer scherpe premiestelling zonder naverrekening;
  • sluimerdekking (lagere premie gedurende periode waarin u geen opdrachten heeft);
  • naadloze aansluiting op eventuele eerdere verzekering(en);
  • snelle en eenvoudige acceptatieprocedure;

Andere risico's voor Zelfstandigen en ZZP-ers

Bedrijfsaansprakelijkheid

Vaak vergeten, maar voor zelfstandigen net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheids-verzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Als onderdeel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt Koekenberg Van Vuuren u de mogelijkheid om ook uw bedrijfsaansprakelijkheidsrisico volledig mee te verzekeren!
 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u naast zelfstandige ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen!

Als onderdeel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt Koekenberg Van Vuuren u de mogelijkheid om ook uw bestuurdersaansprakelijkheidsrisico volledig mee te verzekeren!

Verzekering direct afsluiten

Om de verzekering direct af te sluiten kunt u: In het aanvraag-/offerteformulier wordt ons product in detail beschreven. Na ontvangst van de door u online ingediende aanvraag of het ingevulde aanvraag-formulier zullen wij na definitieve acceptatie direct overgaan tot afgifte van de polis. U kunt uw opdrachtgever daarom snel een polis ter beschikking stellen!

Klik hier voor de polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheid.
Klik hier voor de polisvoorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid

Hulp nodig?

Wij schuiven geen verzekeringen. Wij werken precies op maat. U mag dus rekenen op een zeer persoonlijke aanpak en to-the-point advies.

contact offerte