Er zijn veel redenen voor architecten om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering goed op orde te hebben.

Als architect heeft u allereerst een centrale rol in het bouwproces. Vaak bent u niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp, maar ook voor de tijdsplanning, budgetbewaking en de algemene coördinatie van een project. U bent hierbij meestal afhankelijk van derden, zoals leveranciers en gespecialiseerde adviesbureaus. Het is voor u van groot belang dat al deze partijen vakwerk afleveren en goed met elkaar samenwerken, want alleen zo kan het project tijdig en perfect uitgevoerd worden opgeleverd. Maar ja, wie garandeert u dat dit proces altijd perfect verloopt? En dat u niet aansprakelijk wordt gesteld, bijvoorbeeld voor vertragingen?

Tegenover opdrachtgevers kunt u als uw aansprakelijkheid, zoals vastgelegd in de DNR voorwaarden, steeds moeilijker beperken. Vaak worden beperkingen van aansprakelijkheid door opdrachtgevers niet aanvaard. Daarom is het goed om te weten dat Koekenberg Van Vuuren u met een perfecte beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen alle risico’s kan beschermen.

Onze verzekeringen voorzien in de nieuwste dekkingsbehoeften. Zo bent u onder andere volledig gedekt tegen:
 • Indirecte schade
 • Overschrijding van tijdsplanningen
 • Budgetoverschrijdingen
Verder kunt u, wanneer u contracten aangaat, altijd op ons rekenen bij de beoordeling van aansprakelijkheidsbepalingen. Ons team van juristen staat u graag met raad en daad bij!

Andere risico's voor Architecten

Bedrijfsaansprakelijkheid

Vaak vergeten, maar voor architecten net zo belangrijk als de beroepsaansprakelijkheids-verzekering is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade aan personen (bijvoorbeeld op grond van uw werkgeversaansprakelijkheid) en schade aan zaken van anderen die u toebrengt.

Koekenberg Van Vuuren is volledig gespecialiseerd in alle risico’s die met uw aansprakelijkheid als architectenbureau samenhangen. Wij delen onze expertise graag met u, zodat u ook uw kantoor optimaal tegen deze aansprakelijkheidsrisico’s kunt beschermen.
 

Cyberrisico

De kranten staan er vol van, maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met het cyberrisico? Cyberrisico’s worden veroorzaakt door computer- en IT systemen en kunnen voor u als architectenbureau leiden tot forse financiële schade en boetes. Vooral het verlies van privacygevoelige informatie (“datalek”) kan vervelende gevolgen hebben. Datalekken kunnen ontstaan door een aanval van buiten uw onderneming (hacking, virussen, malware etc.), maar ook door menselijke fouten of door een technisch falen binnen uw bedrijf!

Privacywetgeving die zorgt voor een betere beveiliging van persoonsgegevens wordt in snel tempo ingevoerd. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vanaf deze datum is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van kracht. 
 • een versterking en uitbreiding van de privacy rechten van uw klanten;
 • meer verantwoordelijkheden voor u als architectenbureau;
 • stevige bevoegdheden voor de Europese privacy toezichthouders, zoals de bevoegdheid om een boete tot maar liefst 20 miljoen euro op te leggen.

Een datalek, en dan?

Als er binnen uw organisatie een datalek optreedt, dan moet u onder andere direct:
 • het datalek identificeren en dichten;
 • vaststellen welke gegevens mogelijk zijn gelekt;
 • systemen herstellen en gegevens reconstrueren;
 • de inbreuk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Vervolgens kunt u te maken krijgen met:
 • een onderzoek door de AP;
 • boetes;
 • inkomstenderving;
 • afpersing;
 • aansprakelijkheidsclaims
De impact hiervan op uw organisatie is groot. Bovendien zult u ook vaak gespecialiseerde hulp moeten inroepen. Dat kan tot hoge kosten leiden!

Een cyberrisicoverzekering is onmisbaar, omdat ook gebeurtenissen buiten uw macht (technisch falen) tot een datalek en schade kunnen leiden. Een cyberrisicoverzekering dekt niet alleen uw aansprakelijkheid, maar ook de kosten van professionele consultancy waarvan u zeker gebruik zult moeten maken. De verzekering is dan ook een noodzakelijke aanvulling op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering en op alle andere kantoorverzekeringen.

Koekenberg Van Vuuren heeft alle specifieke expertise op het gebied van cyberrisicoverzekeringen in huis en deelt die graag met u!

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bent u naast architect ook de bestuurder van uw rechtspersoon? Dan kan een fout u ook persoonlijk duur komen te staan. Bestuurders lopen met hun privévermogen grote risico’s en kunnen onder andere bij wanbeleid vol in de wind komen te staan! Aansprakelijkheidsclaims van aandeelhouders, de fiscus, de curator en van crediteuren zijn aan de orde van de dag en beperken zich ook al lang niet meer tot de top van de beursgenoteerde ondernemingen! Omdat u als bestuurder ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk bent voor het handelen of nalaten van uw medebestuurders, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zeker geen overbodige luxe!

Koekenberg Van Vuuren kent alle in- en outs- van uw aansprakelijkheid als bestuurder en weet hoe u zich optimaal kunt beschermen!
 

Hulp nodig?

Wij schuiven geen verzekeringen. Wij werken precies op maat. U mag dus rekenen op een zeer persoonlijke aanpak en to-the-point advies.

contact offerte