Disclaimer

Het bekijken van deze website en de daarmee verbonden websites, het gebruik daarvan of het afgaan op de informatie die op deze websites staat, houdt in dat de gebruiker kennis heeft genomen van de hieronder opgenomen voorwaarden, deze begrijpt, daarmee instemt en daaraan gebonden is.

Koekenberg Van Vuuren streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Koekenberg Van Vuuren accepteert echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. In de door Koekenberg Van Vuuren verstrekte informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigingen worden aangebracht. Koekenberg Van Vuuren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt, zijn indicatief. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, offertes en adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van software die op deze website beschikbaar is gesteld als download of anderszins.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, alsmede de op deze website beschikbare software zijn eigendom van of in licentie bij Koekenberg Van Vuuren en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.

Koekenberg Van Vuuren garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.