Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP / Zelfstandigen

Welke diensten u ook verleent als zelfstandig zakelijk dienstverlener, het is hoe dan ook aan te raden om uw aansprakelijkheid te verzekeren. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke bescherming voor de continuïteit van uw bedrijf en wordt bovendien door opdrachtgevers als een kwaliteitskenmerk gezien. Het kan u daarom bij het verkrijgen van een opdracht een voordeel bieden of zelfs een vereiste zijn.
 

Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In samenwerking met een aantal grote detacheringsbureaus heeft Koekenberg Van Vuuren specifiek voor zelfstandigen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld.  Deze verzekering biedt u de volgende voordelen:
  • Scherpe premiestelling zonder naverrekening;
  • Soepele acceptatieprocedure;
  • Ruime omschrijving van de verzekerde activiteiten;
  • Geen verplichte leveringsvoorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperking;
  • Sluimerdekking (lagere premie gedurende inactieve perioden);
  • Naadloze aansluiting op eventuele voorgaande verzekering(en);
  • Facultatieve meeverzekering bedrijfsaansprakelijkheid (zaak- en personenschade);
  • Facultatieve meeverzekering bestuurdersaansprakelijkheid (voortvloeiend uit vervullen van bestuurs-/beleidsmatige functies bij opdrachtgevers).

Omdat Koekenberg Van Vuuren optreedt als gevolmachtigde van de risicodrager kan de aangevraagde verzekering direct tot stand worden gebracht.
 

Afsluiten

Voor het afsluiten van de verzekering voor zelfstandigen kunt u het gecombineerde aanvraag-/offertedocument downloaden. Hierin wordt het verzekeringsproduct in detail beschreven. Na ontvangst van de ingevulde acceptatievragen zal na definitieve acceptatie direct worden overgegaan tot afgifte van de polisdocumenten.
Klik hier voor de polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheid.
Klik hier voor de polisvoorwaarden Bedrijfsaansprakelijkheid.

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking