Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermogensbeheerders

Uw cliënten vertrouwen erop dat u hun vermogen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheert. Zij vertrouwen op uw expertise, maar achten u ook snel verantwoordelijk als de beoogde resultaten niet bereikt worden. Dit kan tot beroepsaansprakelijkheid leiden, maar ook tot bestuurdersaansprakelijkheid - bijvoorbeeld als u ook optreedt als bestuurder van een fonds.
Met de implementatie van de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is de toegenomen zorgplicht van vermogensbeheerders wettelijk verankerd. Dit illustreert het belang van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 

Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In de praktijk blijken aansprakelijkheidspolissen voor vermogensbeheerders vaak tekort te schieten. Zo kunnen beleggingsgerelateerde uitsluitingen de polis ‘onbruikbaar’ maken. Het samenstellen van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor vermogensbeheerders vraagt daarom om specifieke kennis. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw gehele aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming – goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking