Beroepsaansprakelijkheidsverzekering trustkantoren

Het verlenen van administratieve en adviserende diensten enerzijds en het optreden als bestuurder anderzijds: dat kenmerkt het specifieke karakter van een trustkantoor. Treedt u op als bestuurder van cliëntvennootschappen, dan is daar een bestuurdersaansprakelijkheidsrisico aan verbonden. Voert u administratieve en adviserende werkzaamheden uit, dan kunt u met beroepsaansprakelijkheid te maken krijgen. Een contractuele beperking van aansprakelijkheid betekent helaas niet dat u deze aansprakelijkheid kunt ontlopen. Met wetten als de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), ziet de overheid strikt toe op naleving van de integriteitsregels. Ook de tegen trustkantoren ingestelde claims die in de media verschijnen,  illustreren het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering.
 

Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Omdat er geen formele regels zijn waaraan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te voldoen,  ontbreken minimum dekkingseisen. Bovendien bieden de weinige beschikbare verzekeringen vaak een beperkte dekking. Het samenstellen van een voor uw kantoor sluitende beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheidsdekking vergt daarom de nodige kennis en aandacht. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw gehele aansprakelijkheid – en daarmee uw trustkantoor – goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking