Beroepsaansprakelijkheidsverzekering organisatieadviseurs

Een geringe hervorming of een grootscheepse reorganisatie: voor uw cliënten is het al gauw een ingrijpende gebeurtenis. De ogen zijn dan al snel gericht op u als organisatieadviseur. Belanghebbenden die zich benadeeld voelen zullen de door u voorgestelde maatregelen graag toetsen. Zijn ze dienstbaar aan het geformuleerde doel? Kunnen ze arbeidsrechtelijk door de beugel? Niet alleen uw opdrachtgever, maar ook werknemers, aandeelhouders en zelfs de belastingdienst (indien u een reorganisatie of faillissement niet heeft kunnen verhinderen) kunnen u aansprakelijk stellen. Met een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u de continuïteit van uw onderneming tegen de financiële gevolgen van claims.
 

Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Er zijn geen formele regels waaraan uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te voldoen, dus minimum dekkingseisen ontbreken. Bovendien kent organisatieadvies verschillende disciplines, zoals HRM, ICT of Finance. Daarom vergt het deskundigheid om de juiste polisvoorwaarden voor uw specifieke situatie samen te stellen. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming – goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking