Beroepsaansprakelijkheidsverzekering notarissen

Als notaris heeft u in Nederland een belangrijke publieke taak met een bijbehorende zorgplicht. Tegelijkertijd wordt u meer en meer als ondernemer gezien. Veel notarissen merken dat in een toename van het aantal aansprakelijkheidsclaims voor (vermeende) fouten, bijvoorbeeld bij de overdracht van registergoederen, in het ondernemingsrecht en de familiepraktijk. De grote financiële gevolgen die een beroepsfout kan hebben, benadrukken het belang van een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de continuïteit van uw praktijk.


Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Bescherming van uw praktijk vraagt om volledige dekking van uw beroepsaansprakelijkheid. Daarnaast bent u verplicht om de protocolaansprakelijkheid van uw voorgangers te verzekeren en  moet uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoen aan de minimum vereisten zoals vastgelegd in de 'Verordening beroeps- en gedragsregels 2011' van de KNB. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Naast de verplichte verzekering tot EUR 1.000.000 kunnen wij u ook verzekeringsoplossingen aanbieden voor bedragen hoger dan EUR 25.000.000 (waarvoor door de KNB een collectieve verzekering is afgesloten). Zo krijgt u de zekerheid dat uw gehele aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming – goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking