Beroepsaansprakelijkheidsverzekering makelaars OZ en vastgoeddienstverleners

Als makelaar OZ heeft u een brede verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige aan-/verkoop van vastgoed. Hetzelfde geldt voor taxateurs, beheerders en andere dienstverleners op het gebied van vastgoed. Uw cliënten verwachten dat u hun belangen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid beheert. Zij vertrouwen op uw expertise, maar achten u ook snel aansprakelijk als de beoogde resultaten niet bereikt worden.
 
Makelaars OZ worden regelmatig met klachten of aansprakelijkheidsclaims geconfronteerd. Soms onterecht, omdat zij worden betrokken in een geschil tussen een koper en verkoper. Aansprakelijkheidsclaims kunnen echter een kostbaar verweer noodzakelijk maken en een ongewenste afloop hebben. Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering vormt een onmisbare schakel en beschermt uw onderneming tegen de grote financiële gevolgen van claims.

 

Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Protectie van uw bedrijf vraagt om volledige dekking van uw beroepsaansprakelijkheid. Naast de gangbare beroepsrisico’s van vastgoedmakelaars, -taxateurs en -beheerders spelen vaak specifieke risico’s. Deze kunnen dekkingsuitbreidingen noodzakelijk maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de verzekerde activiteiten of het dekkingsgebied. De verzekerde bedragen dienen minimaal te voldoen aan de gestelde verplichtingen, maar in veel gevallen is het raadzaam om hogere bedragen te verzekeren. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming - daadwerkelijk goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking