Beroepsaansprakelijkheidsverzekering ingenieurs

Het is niet ondenkbaar: zaakschade of personenschade die ontstaat als gevolg van een ontwerp- of constructiefout. Of zogenaamde zuivere vermogensschade, omdat een installatie of een gebouw niet bruikbaar blijkt voor het omschreven doel. De mate waarin u uw aansprakelijkheid kunt beperken staat onder druk: de DNR-voorwaarden (of haar voorgangers SR of RVOI) worden vaak niet aanvaard en bovendien hebben de aansprakelijkheidsbeperkingen geen werking naar derden. Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, is een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan ook van groot belang.
 

Hoe kiest u als ingenieur de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer u opdrachten aanvaardt op basis van andere voorwaarden dan DNR, is van belang dat u over de ruimst denkbare beroepsaansprakelijkheidsdekking beschikt. Koekenberg Van Vuuren biedt innovatieve verzekeringen aan, die voorzien in de nieuwe dekkingsbehoeften. Zo zal indirecte schade bijvoorbeeld altijd onder de dekking vallen. Bij contracten met ruimere aansprakelijkheden, zult u echter per geval moeten beoordelen of deze onder de dekking van uw verzekering valt. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming – zo goed mogelijk beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking