Beroepsaansprakelijkheidsverzekering durfkapitalisten

De aansprakelijkheidsrisico’s van durfkapitalisten houden nauw verband met elkaar. Het beroepsaansprakelijkheidsrisico loopt u vooral bij het aantrekken en investeren van kapitaal, zoals bij fouten in informatiememoranda. Als u bestuursfuncties bekleedt bij portfolio companies, kunt u worden aangesproken op basis van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast kunt u bij het doorvoeren van reorganisaties te maken krijgen met de zogenaamde employers practices liability, bij aanspraken voor vermeend onterecht ontslag of ongeoorloofd onderscheid. Typerend voor durfkapitalisten is het grote aantal partijen dat een aansprakelijkheidsclaim kan instellen: investeerders, medeaandeelhouders, portfolio companies, beleggingsfondsen, werknemers, medebestuurders, kopers van portfolio companies, etc.
 

Hoe kiest u de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Uw aansprakelijkheid goed beschermen begint met het inventariseren van de risico’s. Dit vraagt een goed begrip van uw ondernemingsactiviteiten en inzicht in de overlappende aansprakelijkheidsrisico’s. Vervolgens dienen de polisvoorwaarden zodanig samengesteld te worden dat deze uw aansprakelijkheidsrisico’s volledig afdekken. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming - daadwerkelijk goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking