Beroepsaansprakelijkheidsverzekering architect

Als architect neemt u een centrale rol in binnen het bouwproces. U bent vaak niet alleen verantwoordelijk voor de klassieke ontwerpwerkzaamheden, maar ook voor algemene coördinatie, tijdsplanning en budgetbewaking. U bent hierbij afhankelijk van gespecialiseerde leveranciers en adviesbureaus. Het is daarom van groot belang dat deze partijen goed samenwerken en de overeengekomen prestaties tijdig en vakkundig leveren. Dit geldt nog sterker wanneer u – bijvoorbeeld als ‘total engineer’ – contractueel aanspreekbaar bent voor de prestaties van de genoemde partijen. Hetzelfde geldt wanneer men een rol als toezichthouder of directievoerder aanvaardt. Bovendien is de mate waarin u uw aansprakelijkheid richting  opdrachtgevers kunt beperken – zoals in de DNR-voorwaarden – verder onder druk komen te staan. De reguliere aansprakelijkheidsbeperkingen worden niet of in mindere mate door opdrachtgevers aanvaard. Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, is een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan ook van groot belang. 
 

Hoe kiest u als architect de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer u opdrachten aanvaardt op basis van andere voorwaarden dan de DNR, is het van belang dat u over de ruimst denkbare beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikt. Koekenberg van Vuuren biedt innovatieve verzekeringen aan, die voorzien in de nieuwe dekkingsbehoeften. Zo zal bijvoorbeeld indirecte schade altijd onder de dekking vallen, maar ook overschrijdingen van budgetten of tijdsplanningen die het gevolg zijn van een beroepsfout zijn verzekerd. De mogelijke impact van het aanvaarden van ruimere aansprakelijkheden is vaak lastig in kaart te brengen. Binnen de door ons aangeboden dienstverlening, kunt u echter een beroep doen op onze juristen die sterk gespecialiseerd zijn in de beoordeling van overeenkomsten en de hierin opgenomen aansprakelijkheidspassages. Zo krijgt u de zekerheid dat uw overeenkomsten en uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering volledig  op elkaar zijn afgestemd, en uw onderneming optimaal beschermd is. 

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking