Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten

Cliënten houden hun advocaat in toenemende mate verantwoordelijk voor het niet behalen van beoogde resultaten. De kenniskloof tussen u en uw cliënt en de ver doorgevoerde bescherming van de 'zwakkere' partij leiden er snel toe dat op u een aansprakelijkheidsvermoeden komt te rusten, ook als u niet verwijtbaar heeft gehandeld. Een beroepsfout heeft al gauw grote financiële gevolgen. Omdat advocaten hun aansprakelijkheid maar in geringe mate kunnen beperken is een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk voor de continuïteit van uw praktijk.
 

Hoe kiest u als advocaat de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Uw aansprakelijkheid goed beschermen begint met het inventariseren van de risico’s. Naast de gangbare beroepsrisico’s van advocaten zijn ook de specifieke risico’s van uw praktijk van belang. Deze kunnen namelijk dekkingsuitbreidingen noodzakelijk maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de verzekerde activiteiten en het dekkingsgebied.  In verband met in- en uittreding van advocaten is bovendien een goede inloop- en uitloopregeling van het grootste belang. Daarnaast dienen de polisvoorwaarden te voldoen aan de  vereisten die de 'Verordening op de advocatuur' van de Nederlandse Orde van Advocaten eraan stelt. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming - daadwerkelijk goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking