Beroepsaansprakelijkheidsverzekering accountants

De zorgplicht van accountants en fiscalisten is de afgelopen jaren fors toegenomen. Met wetten als de Vierde Tranche Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ziet de overheid strikt toe op naleving van de regels. Deze toegenomen zorgplicht leidt tot een sterke groei van het aantal aansprakelijkheidsclaims tegen accountants.  Vaak blijken de aansprakelijkheidsbeperkingen in de leveringsvoorwaarden dan onvoldoende bescherming te bieden.  Dit betekent dat een fout in bijvoorbeeld een accountantsverklaring, juridisch advies of belastingaangifte de continuïteit van uw onderneming in gevaar kan brengen. Met een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt u uw onderneming tegen dit risico.
 

Hoe kiest u als accountant de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Uw aansprakelijkheid goed beschermen begint met het inventariseren van de risico’s. Naast de gangbare beroepsrisico’s van accountants zijn ook de specifieke risico’s van uw onderneming van belang. Deze kunnen namelijk dekkingsuitbreidingen noodzakelijk maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de verzekerde activiteiten en het dekkingsgebied. Daarnaast dienen de polisvoorwaarden te voldoen aan de vereisten die de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) en de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) eraan stellen. Koekenberg Van Vuuren beschikt over deze expertise en deelt die graag met u. Zo krijgt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming - daadwerkelijk goed beschermd is.

Download hier uw offerteformulier ter verkrijging van een volledig uitgewerkt verzekeringsvoorstel.

Download offerteformulier ›

Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking