Beroepsaansprakelijkheid, een ruim begrip

Beroepsaansprakelijkheid is een ruim begrip waarvoor geen sluitende definitie bestaat. Over het algemeen wordt bedoeld de aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren voor schade die zij bij de uitoefening van hun beroep veroorzaken. Omdat exacte wettelijke kaders ontbreken, wordt vooral in de dagelijkse praktijk en in de rechtspraak ingevuld wat tot beroepsaansprakelijkheid wordt gerekend.
 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die echt zekerheid biedt

Elk beroep kent zijn eigen (internationale) activiteiten, beroepsregels, gebruiken en leveringsvoorwaarden. En dus ook zijn eigen risico’s. Een standaard beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet daarom per definitie niet. Voor het samenstellen van een gerichte, sluitende beroepsaansprakelijkheidsdekking is speciale kennis en aandacht nodig. Koekenberg Van Vuuren beschikt, als één van de weinige verzekeringsmakelaars in Nederland, over deze expertise. Onze aanpak biedt u de zekerheid dat uw aansprakelijkheid – en daarmee uw onderneming - daadwerkelijk goed verzekerd is.

Bekijk onze klantreferenties ›


Bereken uw premie

Omzetcategorie *
Te verzekeren bedrag *
Captcha *

Typ bovenstaande code over.

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsnaam *
Bedrijfsactiviteiten *
Uw naam *
Emailadres *
Adres *
Postcode + Woonplaats *
Website
Captcha *

Typ bovenstaande code over.
Opmerking